โครงการช่วยเหลือน้องๆในโรงเรียนต่างๆจังหวัดให้มีโอกาสได้เดินทางมาโรงเรียนในหน้าฝนได้สะดวก เนื่องจากในฤดูฝน  นักเรียนที่อยูน่หมู่บ้านห่างที่ห่างไกล มีความลำบากในการเดินทาง และบางโรงเรียนก็ประสบปัญหาหลังคารั่ว โครงการจึงจัดงาน วิ่งและออกร้านเพื่อสร้างรายได้มอบให้กับ โรงเรียน