ฝึกงานไอที เปลี่ยนวิถีเป็นผู้พัฒนา

มากกว่า 10 ปี ที่ไอทีซัน ยังคงยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะให้ โอกาสกับน้องๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
โดยเราไม่เลือกสถาบัน ไม่เลือกเกรด แม้ไม่มีทักษะไม่ว่ากัน ถ้าตั้งใจอยากเป็นคนใหม่ และพัฒนาตัวเอง เรายินดีต้อนเรา  และเรายังคงจะพัฒนาสังคมแห่ง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

ไม่เลือกสถาบัน ไม่เลือกเกรด ถ้าตั้งใจอยากเปลี่ยนแปลงเป็นนักพัฒนาซอตฟแวร์เรายินดี มาพัฒนาร่วมกัน

logo_ราชภัฎสงขลา

เมื่อเดือน ตุลาคม ปี 2019 ไอทีซันได้ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีที่จะผลักดันและสร้างบุคลากรทางด้าานไอทีและโปรแกรมร่วมกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เมื่อเดือน ตุลาคม ปี 2019 ไอทีซันได้ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีที่จะผลักดันและสร้างบุคลากรทางด้าานไอทีและโปรแกรมร่วมกัน