เราพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อผลักดันการเติบโตของลูกค้า

เร่งการเติบโตของธุรกิจด้วยวิธีคิดแห่งดิจิทัล

รับพัฒนาโปรแกรมและจัดการเทคโนโลยี ที่สนับสนุนและผลักดันการทำงานในองค์กรครอบคลุม ทั้ง ระบบบัญชีและอีอาร์พี
พัฒนาโซลูชั่นด้านแอชอาร์ครอบคลุมทั้ง HRM และ HRD
ดูแลเซอร์เวอร์ระดับองค์กรและปรับปรุงประสิทธิ์ภาพให้ดีขึ้น
พัฒนาโปรแกรมเมอร์และบุคลากรทางด้านไอที

กว่า 20 ปี ของการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ด้าน เอชอาร์เอ็ม,เอชอาร์ดี ,
ระบบบัญชี,ระบบอีอาร์พี และระบบสนับสนุนการทำงานภายในองค์กร
ให้กับหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจไอทีซัน

มาตรฐานที่ไอทีซันได้รับและองค์กรที่เราได้รับการสนับสนุน

ได้รับมาตรฐานการพัฒนาซอฟร์แวร์ ISO/IEC 29110
ได้รับมาตรฐานISO/IEC29110 ครั้งที่ 1เมื่อปี 2552
ได้รับมาตรฐานISO/IEC29110 ครั้งที่ 1เมื่อปี 2557
เข้าร่วมในส่วนบ่มเพาะธุรกิจซอตฟ์แวร์กับซอฟต์แวร์พารค์ไทยแลนด์
เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรม
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย