มากกว่า 15 ปีของการพัฒนา แอปพลิเคชั่น ด้วยเทคโนโลยีออราเคิล ตั้งแต่ ออราเคิล เวอร์ 7 จนถึงปัจจุบัน

เริ่มตั้งแต่การพัฒนาระบบแบบ ไคลเอนเซอร์เวอร์ด้วย Developer 1.3 จนถึง ณ.ปัจจุบัน Oracle Developer Suite 12

คุณกำลังหาผู้เชี่ยวชาญออราเคิล อยู่ใช่หรือไม่

เราพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ออราเคิลเทคโนโลยี ครอบคลุมทั้ง Oracle form,Oracle report,pl/sql รวมถึงการพัฒนาบนสถาปัยกรรมเวปที่ ทำงานผ่าน Weblogic Applicaion Server

Oracle Migration Services

ให้บริการ โอนยานระบบฐานข้อมูล และอัฟเกรดเวอร์ชั่นของฐานข้อมูล รวมถึงการปรับปรุง แอปพลิเชั่น จากระบบ ไคลเอนซ์เซอร์เวอร์ ให้เป็นระบบ เวปแอบพลิชั่น

Oracle Interface

เรา เพิ่มศักยภาพของระบบ ออราเคิลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้มีศักยภาพรองรับการเปเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ออราเคิล รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูล กับ   ออราเคิล แพคเกจ