สรุปภาษาที่ใช้เขียน เวป (Web Architecture)

วันนี้นำสรุป ภาพการทำงานของ web architecture ในรูปแบบที่ให้เห็นเครื่องมือ,ภาษา,และความเชื่อมโยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราสอนให้กับน้องๆที่เข้ามาฝึกงานที่ไอทีซัน เผื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่าน

เครดิต :ความรู้จาก พี่แชมป์ ไอทีซัน

itsun Web Architecture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *