Category: Uncategorized

สั่งทำแอปอย่างไรให้จ่ายถูก

สั่งทำแอปอย่างไรให้ ถูกทั้งเงิน และ ถูกทั้งใจ จบงานสบาย แฮปปี้ทั้งคน สั่งทำและ โปรแกรมเมอร์

View Details

ร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์กับราชภัฎสงขลา

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ที่เชิญบริษัทไอทีซันเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์กับราชภัฎสงขลาเพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องและรองรับกับตลาดซอฟต์แวร์ในปัจจุบันและอนาคต

View Details