Category: Uncategorized

Oracle แต่ละเวอร์ชั่น

credit: https://www.educba.com/oracle-versions/ Oracle Database 1.0 (1979) Oracle Database 2.0 (1983) Oracle Database 6 (1988) Oracle Database 7 (1992) Oracle Database 8 (1997) Oracle Database 8i (1999) Oracle Database 9i (2001) Oracle Database 10g (2003) Oracle Database 11g (2007) Oracle Database 12c (2013) Oracle Database 18c (2018) Oracle Database 19c (2019) Oracle Database 21c (2021) แต่ละเวอร์ชันของ […]

View Details

7 Mega trends

7 Mega Trend ที่ธุรกิจควรจับตา   Trend คุณภาพ สินค้า,สุขภาพ,  คือแนวโน้มของธุรกิจ  Mega. Trend โน้มของทั้งโลก     1. โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) คนไทยมีโอกาสแก่ก่อนรวย ข้อมูลในปี 2562 โลกมีประชากรสูงอายุมากกว่า 900 ล้านคน ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าอาจมีจำนวนถึง 8.5 พันล้านคนในปี 2030 คนจะมีอายุยาวมากขึ้น เพราะคนใส่ใจกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตมากขึ้น   ธุรกิจที่น่าสนใจ บริการด้านผู้สูงอายุ,การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน,สินค้าที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ,ด้านสวัสดิการ ,การเดินทางและสาธารณูปโภคต่างๆ และธุรกิจที่เกี่ยว กับช่วยรัฐในการ ลดค่าใช้จ่ายในการดูและผู้สูงอายุ     2. Urbanization ความเป็นเมือง  โลก และโดยเฉพาะเอเซียมีการพัฒนาทางด้านความก้าวหน้าขึ้นทุกมีติประชากรมีเศรฐกิจและรายได้ดีขึ้นดังนั้น การขยายสังคม เมืองออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่แถบชานเมือง มากขึ้นจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ สิ่งที่ตามมาคือ โครงสร้างพื้นฐาน,การคมนาคม ,อาหาร,ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตต่างๆ ก็จะเป็นปัจจัยที่จะตามมา ซึ่งอาจจะเกิด Model กลุ่มลูกค้าแบบใหม่ จากเมื่อก่อน B2B,B2C จะเปลี่ยนเป็น B2U  […]

View Details

ไม่สามารถ ติดตั้ง HRM core บน Odooได้

เคยเจอปัญหานี้มั้ยครับ พยายามจะติดตั้ง HRM core บน Odoo แต่ติดตั้งไม่ได้ ระบบแจ้ง Error แจ้งว่าไม่พบ “pandas” เนื่องจาก pandas เป็น Library ที่ไม่ได้มาพร้อมกับ Odoo ดังนั้นเราจะต้องลงแยก ในที่นี้ ผมรัน ODOO ด้วย docker container (ใช้ Docker-compose เป็นตัวช่วย) เริ่มแก้ปัญหาเลย ก่อนขึ้นเรา Remote หรือ Telnet เข้าไปใน Server ของ Unix ก่อน จากนั้น ตรวจสอบชื่อ Docker Container ก่อน โดยใช้คำสั่ง docker ps เพื่อหา Container ที่เราต้องการเข้าในที่นี้ คือ odoo14_docker_-odoo14_web-1 (ชื่อ container ยาวนิดนึง 5555 ) […]

View Details

สรุปภาษาที่ใช้เขียน เวป (Web Architecture)

วันนี้นำสรุป ภาพการทำงานของ web architecture ในรูปแบบที่ให้เห็นเครื่องมือ,ภาษา,และความเชื่อมโยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราสอนให้กับน้องๆที่เข้ามาฝึกงานที่ไอทีซัน เผื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่าน เครดิต :ความรู้จาก พี่แชมป์ ไอทีซัน

View Details

สั่งทำแอปอย่างไรให้จ่ายถูก

สั่งทำแอปอย่างไรให้ ถูกทั้งเงิน และ ถูกทั้งใจ จบงานสบาย แฮปปี้ทั้งคน สั่งทำและ โปรแกรมเมอร์

View Details

ร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์กับราชภัฎสงขลา

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ที่เชิญบริษัทไอทีซันเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์กับราชภัฎสงขลาเพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องและรองรับกับตลาดซอฟต์แวร์ในปัจจุบันและอนาคต

View Details