สั่งทำแอปอย่างไรให้จ่ายถูก

อยากมีแอปเป็นของตัวเอง แต่ไม่อยากจ่ายแพงต้องฟังคลิปนี้ !!!

คลิปนี้จะนำหลัก5w1h ซึ่งเป็นหลักการวิเคราะห์ปัญหาที่ใช้กันแพร่หลายในหลายๆวงการเช่น การตลาด และอื่นๆซึ่งวันนี้
ไอทีซัย ของนำหลัก 5w1h มาประยุกต์กับการ สั่งทำแอป เพื่อให้ผู้สั่งทำ ได้ของตามที่ต้องการและจ่ายไม่แพง
ส่วนผู้รับจ้างหรือโปรแกรมเมอร์ จะได้งานและทำงานได้สำเร็จในต้นทุนที่เหมาะสม และได้งานมีประสิทธิ์ภาพ หลักการนี้ สามารถใช้ในการสั่งจ้างงาน ได้ตั้งโปรแกรมเมอร์รับจ้าง หรือ ฟรีแลนด์ ไป บริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *