ออกแล้วจ้า 5w1h ลงลึกกระชับพร้อมตัวอย่าง

หลักการ5w1h เสมือนเป็นหลัการยาสามัญประจำบ้าน เพื่อไว้ใช้แก้ปัญหาในการทำงาน ซึ่งในคลิปนี้จะนำหลักการนี้มาลงรายละเอียด

วิธีการสั่งทำแอป อย่างไรให้ถูกเงินและถูกใจ พร้อมตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านและผู้ฟังเห็นภาพในการนำไปใช้งานได้จริง และจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้สั่งทำแอปและผู้รับจ้างทำแอป เพราะถ้าขอบเขตงานชัดเจน งานก็จะไม่บานปลาย โปรแกรมเมอร์ก็ไม่ต้องตีเวลาเผื่อเกินความจริง ผู้สั่งทำก็จะได้ชัดเจนในสิ่งทีตนเองอยากได้ ซึ่งสุดท้ายงานก็จะจบมีประสิทธิ์ภาพและจ่ายถูก หลักการนี้ใช้ได้ทั้งการจ้างานโปรแกรมเมอร์ ฟรีแลนด์ หรือ จ้างบริษัทเขียนโปรแกรม ก็สามารถใช้งานได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *