จุดประกายความคิดด้วยวิธีคิดดิจิทัล

เมื่อวันที่4 สค.2564 ไอทีซันได้มีโอกาสให้ความรู้น้องๆโปรแกรมเมอร์จาก ม.ราชภัฎธนบุรี

ในหัวข้อ “จุดประกายความคิดด้วยวิธีคิดดิจิทัล” เพื่อเป็นการให้มุมมองและเป็นส่วนนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ

#จุดประกายความคิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *