Category: เรื่องดี

ข่าวสารและเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวไอทีซัน

จุดประกายความคิดด้วยวิธีคิดดิจิทัล

เมื่อวันที่4 สค.2564 ไอทีซันได้มีโอกาสให้ความรู้น้องๆโปรแกรมเมอร์จาก ม.ราชภัฎธนบุรี ในหัวข้อ “จุดประกายความคิดด้วยวิธีคิดดิจิทัล” เพื่อเป็นการให้มุมมองและเป็นส่วนนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ

View Details

Xme Award2020

เรากำลังก้าวสู่ปี2021ไอทีซันขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความกรุณากับ ไอทีซันมาโดยตลอด เราจะมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งเหมาะกับความต้องการลูกค้า ทั้งทางด้าน HRและบัญชีปี2021นี้เรายังยืนยันที่จะช่วยเหลือสังคมโดยการส่งเสริมพัฒนาเด็กฝึกงานทางด้านไอทีและโปรแกรมเมอร์ต่อไป https://youtu.be/xIeSQpZAqp4

View Details

Xme Award2019

งานXme Award 2019
กิจกรรมการเชิญชูผู้ประกอบการตามรอยแนวทางเศรฐกิจพอเพียง

View Details

2019 ไอทีซันได้ลงนามMOUร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เมื่อเดือน ตุลาคม ปี 2019 ไอทีซันได้ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีที่จะผลักดันและสร้างบุคลากรทางด้าานไอทีและโปรแกรมร่วมกัน

View Details