2019 ไอทีซันได้ลงนามMOUร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เมื่อเดือนตุลาคม2019ที่ผ่านมาไอทีซันลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีที่จะผลักดันและสร้างบุคลากรทางด้าานไอทีและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *