ไม่สามารถ ติดตั้ง HRM core บน Odooได้

เคยเจอปัญหานี้มั้ยครับ พยายามจะติดตั้ง HRM core บน Odoo แต่ติดตั้งไม่ได้ ระบบแจ้ง Error แจ้งว่าไม่พบ “pandas”

เนื่องจาก pandas เป็น Library ที่ไม่ได้มาพร้อมกับ Odoo ดังนั้นเราจะต้องลงแยก

ในที่นี้ ผมรัน ODOO ด้วย docker container (ใช้ Docker-compose เป็นตัวช่วย)

เริ่มแก้ปัญหาเลย

ก่อนขึ้นเรา Remote หรือ Telnet เข้าไปใน Server ของ Unix ก่อน จากนั้น

ตรวจสอบชื่อ Docker Container ก่อน โดยใช้คำสั่ง docker ps เพื่อหา Container ที่เราต้องการเข้าในที่นี้ คือ

odoo14_docker_-odoo14_web-1 (ชื่อ container ยาวนิดนึง 5555 )

จะต้องเข้าไปใน docker container ส่วน web ของodoo ก่อน

=== คำสั่ง docker exec -it -u=root odoo14_docker-odoo14_web-1 /bin/bash

4.สำคัญมาก เมื่อเข้ามาแล้ว จะต้องสั่ง upgrade pip หรือ. pip3 ให้เป็น version ใหม่ล่าสุดก่อนมิฉะนั้นจะ ติดตั้ง pandas ไม่ได้ ให้ใช้คำสั่ง

==คำสั่ง. pip3 install — upgrade pip

5.เมื่อติดตั้ง pip หรือ pip3 แล้ว ก็สามารถใช้คำสั่งติดตั้ง pandas ได้ปกติ

6.จากนั้นก็ติดตั้ง pandas ได้เลยโดยใช้

==คำสั่ง pip3 install pandas

6.จากนั้นก็สั่ง Restart docker ใหม่ ในที่เราใช้คำสั่ง docker-compose down และ docker-compose up -d เนื่องจากกเราใช้ docker-compose ในการสั่งงาน

7.เมื่อติดตั้ง pandas แล้วก็สามารถกลับเข้าไปที่ odoo >apps และติดตั้ง HRM coreได้

ปล. วิธีนี้ประยุกต์ใช้ได้กับ Library ต่างๆที่ odoo ต้องการให้ลงเสริมครับ

ขอให้สนุก จบละ

https://medium.com/@ittipat.a/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-hrm-core-%E0%B8%9A%E0%B8%99-docker-odoo%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-849e0a4d5e82

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *