7 Mega trends

7 Mega Trend ที่ธุรกิจควรจับตา

 

Trend คุณภาพ สินค้า,สุขภาพ,

 คือแนวโน้มของธุรกิจ  Mega. Trend โน้มของทั้งโลก

 

 

1. โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

คนไทยมีโอกาสแก่ก่อนรวย

ข้อมูลในปี 2562 โลกมีประชากรสูงอายุมากกว่า 900 ล้านคน ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าอาจมีจำนวนถึง 8.5 พันล้านคนในปี 2030

คนจะมีอายุยาวมากขึ้น เพราะคนใส่ใจกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตมากขึ้น

 

ธุรกิจที่น่าสนใจ

บริการด้านผู้สูงอายุ,การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน,สินค้าที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ,ด้านสวัสดิการ ,การเดินทางและสาธารณูปโภคต่างๆ

และธุรกิจที่เกี่ยว กับช่วยรัฐในการ ลดค่าใช้จ่ายในการดูและผู้สูงอายุ

 

 

2. Urbanization ความเป็นเมือง  โลก และโดยเฉพาะเอเซียมีการพัฒนาทางด้านความก้าวหน้าขึ้นทุกมีติประชากรมีเศรฐกิจและรายได้ดีขึ้นดังนั้น

การขยายสังคม เมืองออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่แถบชานเมือง มากขึ้นจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ สิ่งที่ตามมาคือ โครงสร้างพื้นฐาน,การคมนาคม ,อาหาร,ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตต่างๆ ก็จะเป็นปัจจัยที่จะตามมา ซึ่งอาจจะเกิด Model กลุ่มลูกค้าแบบใหม่ จากเมื่อก่อน B2B,B2C จะเปลี่ยนเป็น B2U 

 

ธุรกิจที่น่าสนใจ

ด้านพลังงานสะอาด,เมืองอัจฉริยะ,การพัฒนาสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน,อสังหาแถบชานเมือง,และการยกระดับความเป็นอยู่ให้สะดวก

 

 

3. Technology Advancement คือการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง AI (Aritfica ) ปัญญาประดิษฐ์ช่วยคิดช่วยตัดสินใจแทนคน ,IOT Internet of thing 

การทำให้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่นอุปกรณ์การแผน ,การดูแลผู้ป่วยทางกัน และสุดติ่งเลยคือ ความสามารถของ Quantum Computing ที่ประมวลผลเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในปัจจุบัน 100 ล้านเท่า 

 

ธุรกิจที่น่าสนใจ

  1. AI ปัญญาประดิษฐ์ 
  2. Smart City เมืองอัจริยะ
  3. Virtual reality
  4. Blockchain
  5. Quantum Computing
  6. Dron 
  7. Electric vehicle
  8. School of High technology
  9. Bio technology
  10. High Security

 

 

 4. Industry 5.0 คนทำงานร่วมกับ AI ภายใต้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)

สมัยก่อนเราสร้าง เครื่องจักรมาเพื่อทุนแรง แต่วันนี้ AI เข้ามาทำให้เครื่องจักรฉลาดขึ้นสามารถคุยและสื่อสารกันเองได้ และอาจจะช่วยตัดสินใจให้เราได้ และนับจากนี้ไป
จะดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างปีที่แล้วการเปิด ตัวของ ChatGpt ที่เขย่าโลก ดังนั้นต่อไป คนจะต้องเรียนรู้การทำงานร่วมกับAI

 

 ธุรกิจที่น่าสนใจ

 1. Smart Healthcare

 2. Smart City

 3. Smart Industry

 4. Smart Government

 5. Smart Fin-tech

 

 

5. Social trend & future society

ต่อไปคนจะมีความเป็นปัจเจก เฉพาะกลุ่มมากขึ้น การก้าวเข้ามาของ gen-y ซึ่งมีมุมมองเรื่องการไม่ต้องการเป็นเจ้าของการแชร์กันใช้จะเติบโตขึ้นเช่น Airbnb,uber

การแสดงตัวตนและความคิดเห็นส่วนตัวบนโซเชียลเป็นเรื่อง  ปกติ

 

ธุรกิจที่น่าสนใจ

 1. Resource Sharing เช่น Airbnb,Uber,Grap 

 2. Helthcare สินค้าและบริการด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดิน

 3. Limited edition product  คือ ต้องการสินค้าที่เกิดมาเพื่อฉัน

 4. Innovation product คือ สินค้าต้องมีความสร้างสรรค์และโดดเด่น ไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ดัง

 

 

 

6 Growing Sustainability  การเติบโตต่อแบบยั่งยืนจะถูกพูดมากขึ้น ซึ่งจะต้องคำนึงถึง การเติบโตทางธุรกิจแบบต่อเนื่อง มีจริยธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค คำนึงถึงสังคม ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเช่น

 

ประเด็นที่ต้องใส่ใจ

1.Socail Enterprise  ธุริกจที่เติบโตคู่กับสังคม เช่น Local alike

2.CSR

3.Carbon Footprint

4.Green Supply Chain 

5.Technology & Innovation เป็นต้น

 

7. การเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานโลก (Micro Supply Chain) 

ให้เกิดรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สามารถจัดหาสิ่งต่างๆ ที่ต้องการ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือปริมาณเท่าใดบนโลกใบนี้ได้โดยง่าย 

การผลิตในอนาคตจะสามารถปรับเปลี่ยนสายการผลิตได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า และสามารถผลิต small lot หาวัตถุดิบได้จากซัพพลายเออร์ทั่วโลก 

 

ประเด็นที่ต้องใส่ใจ

 1. ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน (Cost Efficiency) 

 2. การผลิตหน่วยเล็กๆ (Small Lot) 

 3. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการดำเนินการทุกมิติ

 

 

เครดิด :ข้อมูลจาก .กรุงเทพฯ ,.กสิกรไทย,สวทช.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *