Category: ความรู้

Oracle คืออะไรกันแน่

ผมคิดว่าหลายคนคงสับสนเหมือนผมตอนแรก(เมื่อนานมากๆๆๆๆ)
ว่า “ระบบ ออราเคิล (Oracle)” มันคืออะไรกันแน่ !!!

View Details

การใช้BigDataสำหรับSME

ประโยชน์ของBigDataและวิธีการที่ SME จะหาข้อมูล เหล่านี้ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ง่ายๆ

View Details