การใช้BigDataสำหรับSME

เมื่อวันที่ 17 เมย. 64 ในงานDigitalShare ครั้งที่ 1 ไอทีซัน โดยมีโอกาสพูดถึง เรื่องประโยชน์ของBigDataและวิธีการที่ SME จะหาข้อมูล เหล่านี้ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ง่ายๆด้วยตนเองโดยใช้ เครื่องมือ Google Data Studio ให้กับผู้ประกอบการที่มีให้ความสำคัญเรือง ประโยชน์ของการนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารธุรกิจรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสถานที่ร่วมทำบุญซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับโรงวันดอนศิลาผางาม จังหวัดเชียงราย

#DataStudio#BigData#การใช้ข้อมูล#CaseStudy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *