อยากเก่งเร็วๆแต่มีเวลาเรียนรู้น้อยต้องอ่านสิ่งนี้

อยากแก้ปัญหาต้องมีความรู้ อยากมีความรู้แต่ไม่มีเวลา หนังสือแต่ละเล่มกว่าจะอ่านจบ ก็ไม่ทันใช้งานพอดี อยากแนะนำหนังสือเล่มนี้ อ่านง่าย,สั้น, โดยมุมมองเอาไปใช้ได้เลย มีทั้งมุมมอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *