Author: Itsun Admin

แชร์ประสบการณ์ไอที2018

ไอทีซันร่วมกับโค๊ชเจี๊ยบเปิดมุมมองไอทีครั้งที่2

View Details

ฝันฝ่าฝน2017

โครงการช่วยเหลือน้องๆในโรงเรียนต่างๆจังหวัดให้มีโอกาสได้เดินทางมาโรงเรียนในหน้าฝนได้สะดวก

View Details

ร่วมบริจาคของน้ำท่วม 2011

ร่วมบริจากของน้ำท่วม 54 มหาจุฬาลงกรวิทยาลัย เพื่อมอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของ คณะสงฆ์

View Details

ส่งมอบอุปกรณ์สิ่งของโรงเรียนบ้านขุนศรี จ.ปราจีนบุรี

ส่งมอบอุปกรณ์สิ่งของโรงเรียนบ้านขุนศรี จ.ปราจีนบุรี

View Details