แชร์ประสบการณ์ไอที2018

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎโคราช ที่ให้เชิญทางไอทีซันและโค๊ชเจี๊ยบ ไปจัดกิจกรรมเปิดมุมมองไอทีครั้งที่2 ในกิจกรรมนี้นอกจากจะมีความรู้เรื่องทิศทางการทำงานหลังจากจบการศึกษาในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีเนื้อหาเรื่องของการปรับปรุงวิธีการทำงานและใช้ชีวิตให้มีความสุข. โดยรับเกียรติ จากโค๊ชเจี๊ยบ มาร่วมบรรยาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *