คบเด็กสร้างโรงพยาบาล 2018

ปรากฎการรวมตัวของSme ครั้งใหญ่ที่มากกว่า 60ธุรกิจ ที่รวมตัวกันกับ น้องๆเยาวชนทั่วประเทศเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ภายใต้โครงการชื่อ “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล” โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อสังคม(CSR)ที่ส่งเสริมให้เด็กๆเยาวชนใช้ความสามารถของตนเองและสร้างรายได้เพื่อร่วมกันสร้างตึกผู้ป่วยฉุกเฉิน ร.พ. มหาราช จังหวัดนครราชศรีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *