กิจกรรม/ข่าวสาร

ร่วมบริจาคของน้ำท่วม 2011

ร่วมบริจากของน้ำท่วม 54 มหาจุฬาลงกรวิทยาลัย เพื่อมอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของ คณะสงฆ์

View Details

ส่งมอบอุปกรณ์สิ่งของโรงเรียนบ้านขุนศรี จ.ปราจีนบุรี

ส่งมอบอุปกรณ์สิ่งของโรงเรียนบ้านขุนศรี จ.ปราจีนบุรี

View Details